Uslovi korištenja

Opći uslovi ugovora o najmu

 

Član I. Ovlašteno upravljanje vozilom

Vozilom su ovlaštene upravljati osobe starije od 20 godina, koje posjeduju vozačku dozvolu minimalno 2 godine (2x365 dana).

Vozilom se ne smije upravljati u slijedećim slučajevima:

 • Osoba koja Ugovorom nije određena kao Najmoprimac odnosno Vozač;
 • Osoba pod dejstvom alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova;
 • Za plaćeni prijevoz putnika i robe;
 • Izvan granica BiH, osim uz potrebnu saglasnost Najmodavca;
 • Za učestvovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama;
 • Za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta;
 • Ukoliko vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom;
 • Kršenjem zakonskih uslova i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili zakonom zabranjene radnje.

Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualni troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštiivanja navedenih ograničenja naplačuju se od Najmoprimca, neovisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena.

Član II. Preuzimanje i vraćanje vozila

Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je City Link rent-a-car, a najmoprimac ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Najmoprimac se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i Check out - Check in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog perioda trošenja, u tačno vrijeme i na tačno navedenom mjestu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu sa dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan. 

Član III. Produženje najma

Ukoliko Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 1 dana (24 sata) unaprijed obavjestiti Najmodavca, te sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo, o čemu će Najmodavac obavjestiti nadležna tijela.

Član IV. Gorivo

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim rezervoarom goriva. U suprotnom, Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog rezervoara prema važećem cjenovniku Najmodavca. 

Član V. Kilometraža

City Link rent-a-car ugovorom o kratkoročnom najmu uključuje neograničen broj pređenih kilometara, izuzev ako se rado o ugovoru o dugoročnom najmu, Ugovorom se određuje ograničenje prijeđenih kilometara.

Član VI. Kvarovi i održavanje vozila

Najmoprimac je obavezan postupati prema unajmljenom vozilu po slijedećem:

 • Paziti da je iznajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, te da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu),
 • Ukoliko Najmoprimac izgubi dokumente, ključeve, registarske tablice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove prema cjenovniku Najmodavca,
 • Redovno provjerava motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama,
 • Odgovoran je za svu štetu uzrokuvanu neadekvatnim održavanjem i rukovanjem vozila.

Svi popravci i/ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u ovlaštenim servisima. U protivnom, Najmoprimac odgovara za svu eventualno nastalu štetu. U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamjeni ili izgubi, naplatiti će se naknada štete u iznosu trostruke cijene tog dijela. U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Najoprimca, trošak popravka kao i izgubljene dobiti snosi Najmoprimac. 

Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma. Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.

Član VII. Osiguranje vozila

Najmoprimac je odgovoran za svaki gubitak ili štetu na vozilu, nastalu njegovom namjerom, nehatom, krivicom ili kao posljedica nepoštivanja Ugovora ili Opštih uslova, te je dužan podmiriti svu na ovaj način nastalu štetu, kao i izgubljenu dobit do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom (franšizom) po važećem cjenovniku usluga osiguranja Najmodavca. Osiguranje ne pokriva štetu prouzrokovanu namjerom, nepažnjom ili krivicom Najmoprimca uključujući:

 • bilo koje oštećenje u unutrašnjosti vozila (slomljeni plastični dijelovi na instrument tabli i tapacirunzima, pocjepana, oštećena ili progorjela sjedišta);
 • oštećenje na gumama sa vanjske strane, kao i oštećenja na ratkapama;
 • podvozje vozila (oštećen ili razbijen karter ili rezervoar goriva ili neko drugo oštećenje);
 • kvarove na setu kvačila prouzrokovane nestručnom vožnjom i rukovanjem;
 • krađu vozila, ukoliko Najmoprimac ne posjeduje ključeve i dokumentaciju vozila;
 • bilo koju štetu na vozilu koja na licu mjesta nije prijavljena nadležnoj Policijskoj stanici. U svim navedenim slučajevima, za iznos nastale štete tereti će se Najmoprimac od 1% do visine iznosa vrijednosti vozila;
 • u slučaju bilo kakve štete, saobraćajne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavijestiti Najmodavca i nadležnu Policijsku stanicu;
 • nedostatak ili oštećenje obavezne opreme i pribora vozila;
 • sipanjem pogrešne vrste goriva i prouzrokovanu štetu istim.

Član VIII. Osiguranje putnika

Putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo u najmu.

Član IX. Gubitak imovine

Najmodavac nije odgovoran za štetu ili gubitak imovine Najmoprimcu ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac se izričito odriče svakog zahtjeva za naknadu štete od Najmodavca u slučaju naprijed navedene štete ili gubitka.

Član X. Plaćanje računa

Vozilo se iznajmljuje po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenovnikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Najmoprimac je, osim troška najma, obavezan podmoriti i sve ostale troškove koji u skladu sa Opštim uslovima padaju na njegov teret, sve u skladu s važečim Cjenovnikom Najmodavca. Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac potvršuje da je saglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni u roku od 24 sata nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Najmoprimac nije obavjestio Najmodavca u skladu sa procedurama vraćanja vozila. Također, Najmodavac je ovlašten na isti način naplatiti trošak svih saobraćajnih prekršaja, parkirnih i drugih kazni, nastalih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove. 

Član XI. Pregled i oduzimanje vozila

U koliko Najmodavac posumnja ili ustanovi da Najmoprimac krši bilo koje odredbe Ugovora ili Opštih uslova, Najmodavac ima pravo oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor. 

Član XII. Garancija

Korisnik svojim potpisom bezuslovno prihvata City Link rent a car uslove, te garantuje tačnost svih navedenih podataka i prihvata nadležnost suda za slučaj sudskog spora. Najmoprimac potpisom Ugovora i Opštih uslova, potvrđuje da je saglasan da su obveznici plaćanja svih troškova nastalih po Ugovoru o najmu.

 

Tekst je informativnog karaktera, svaki klijent će potpisati validan ugovor u našoj agenciji. 

2019 © City Link d.o.o. Tuzla, sva prava pridržana | Designed by Web Studio NESA
2019 © City Link d.o.o. Tuzla, sva prava pridržana
Designed by Web Studio NESA